torstai 1. joulukuuta 2011

TURISTINA OMASSA ELÄMÄSSÄSI?

Mikäli haluat tutustua paremmin todelliseen itseesi, lähde Mielenmatkalle ja ota äkkilähtö itseesi!

Tiedostamalla ajatteluasi, asenteistasi, suhtautumistapojasi, pääset lähemmäksi itseäsi ja mahdollisuuden valita oma suuntasi elämässäsi.

Tutkimalla ja kohtaamalla sekä läpielämällä tunteitasi, voit vapautua häiritsevistä tunnelukoistasi ja saat kosketuksen omiin syviin, todellisiin tunteisiisi.

Tiedostamisen kautta pääset oivalluksiin ja voit kyseenalaistaa nykyisen ajattelusi, reagointisi ja toimintasi. Näet muutostarpeesi ja voit tehdä heti muutoksen tai alat harjoitella tarvittavan muutoksen käytäntöön laittamista.

Kokemuksellinen syväoppiminen on tie todelliseen muutokseen, joka näkyy käyttäytymisessä ja kuuluu puheessa.

Oppimista on tapahtunut silloin, kun se on "muuttunut lihaksi", eli on siirtynyt teoriasta käytäntöön, omakohtaisen läpielämisen kautta.


Tällä menetelmällä sinusta tulee itsesi johtaja ja voit ohjata elämääsi haluamaasi suuntaan ja kykenet eläämään päivä päivältä onnellisempana ja tasapainoisempana.


Tervetuloa Mielenmatkalle!

Seijaperjantai 23. syyskuuta 2011

Kokemuksia jännittäjien terapeuttina

Olen työskennellyt sosiaalisesta jännittämisestä ja paniikkihäiriöistä kärsiven ihmisten kanssa lähes 20 vuotta. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on hyvä apu niin yksilö- kuin ryhmätasollakin. Jos on oikein pelokas ja arka voi yksilöterapia olla paras vaihtoehto aluksi. Monet jännittävät ryhmään tulemista etukäteen ja sitten jo ensimmäisen ryhmäterapia-istunnon jälkeen huomaavat, että täällähän on meitä muitakin, saman asian kanssa painivia. Se jos mikä on omiaan rohkaisemaan ihmistä avautumaan asiassa ja jakamaan vaikeuttaan muitten "kohtalotovereitten" kanssa.

Varsin nopeasti syntyy ns. me-henki ja sillä on todella hoitava ja kannustava vaikutus jokaiseen. Siinä sitten ihmetellään toinen toistaan, että kun se sinun jännitys ei näy ulospäin. Yks ja toinen kuitenkin kokee sisäistä jännitystä niin, että meinaa sydän välillä pysähtyä ja henki salpaantua. Ymmärrys toisia ja itseä kohtaan alkaa syntyä.

Ihmiset alkavat kertoa omista vaikeista tilanteistaan ja reagoinneistaan, yhtäläisyyksiä löytyy.

Kun aletaan penkoa asioita ja ilmiöitä ja tutkitaan niitä miten ne minussa näyttäytyvät ja missä tilanteissa, niin alkaa hahmottua ns. "jännittämisen kaava". Jokaisella on omansa ja paljon myös on yhteistä. Kaava analysoidaan ja aletaan työstää tarvittavia muutoksia. Kohdataan asia- ja tunnetasolla ydinkohtia. Työstetään kullekin merkittäviä asioita, asiakkaan lähtökohdista käsin.

Sitten siirrytään hiljalleen harjoittelemaan ja vapauttamaan omaa luovuutta, erilaisilla harjoituksilla. Luovoutaan negaatioista ja siirrytään positiiviseen ja juurrutetaan sitä. Joukkohypnoosin avulla luodaan uusia positiivisia mielikuvia ja syötetään ne alitajuntaan vaikuttamaan. Terapia on kokonaisvaltaista, kehoa unohtamatta.

Merkittävää on rakkaudellinen ja hyväksyvä ryhmän ilmapiiri, joka edesauttaa ihmisen avautumista ja eheytymistä. Kaikki ollaan tasa-arvoisia, ketään ei tarvitse pelätä eikä varoa.

Monet ihmiset alkavat vapautua jännittämisestään jo parin istunnon jälkeen ja kymmenen kerran aikana kaikki ovat pystyneet vapautumaan ylettömästä jännittämisestään. Ryhmässä saa paljon hyviä työkaluja ymmärtää itseään ja käyttäytymistään, joka johtaa väistämättä siihen, että omalle jännittämiselleen voi alkaa todella tehdä jotain ja paljon ! Ihmiset huokaisevat helpotuksesta kun vihdoin voivat itse tehdä asialle jotain. Tähän asti on yleensä odotettu, että joku ulkopuolinen näkisi tämän ja tekisi jotain. Ollaan aivan ymmällä itsensä kanssa, mutta kun ihminen saa avaimet omaan käteensä, niin itseluottamus kasvaa ja alkaa "parantuminen".

On ollut todella opettavaista olla mukana tällaisessa toiminnassa ja miten suurta iloa se tuottaakaan myös terapeutille, kun ihminen uskaltaa esim. lähteä työhaastatteluun, jatkaa opintojaan, ottaa vastaan haastavia töitä, kohdata ihmisiä, antautua läheiseen suhteeseen ja rakkauteen. Itsensä rakastaminen on tässäkin lopputuloksena ja sitä kautta muitten ja elämänsä rakastaminen. Voiko ihmisen lapsi enää enempää itselleen toivoa ja saada.

Iloitsen joka kerta kun havaitsen, miten ihmiset etenevät elämässään ja voivat siitä nauttia ja tehdä haluamiaan valintoja. Välttämiskäyttäyminen ei enää salpaa ja amputoi. Palkintona on vapautuminen elämään täysillä, omaa elämää, omilla ehdoilla !

Seija Haipus

perjantai 29. heinäkuuta 2011

PROVIVA-rakkaudesta ihmiseen: PARISUHDE-kehittymispaikka ja mahdollisuus Kun kak...

PROVIVA-rakkaudesta ihmiseen: PARISUHDE-kehittymispaikka ja mahdollisuus
Kun kak...
: "PARISUHDE -kehittymispaikka ja mahdollisuus Kun kaksi ihmistä kohtaa, tapahtuu ns. rakastuminen. Rakkaus toimii liiman tavoin ja liittää ka..."
PARISUHDE-kehittymispaikka ja mahdollisuus

Kun kaksi ihmistä kohtaa, tapahtuu ns. rakastuminen. Rakkaus toimii liiman tavoin ja liittää kaksi ihmistä yhteen. Rakkaushormonit (mm.oksitosiini) toimivat sitten noin kaksi vuotta ja sen aikana ihminen kestää melkein mitä vain toisen taholta. Kun oksitosiinin vaikutus lakkaa, alkaa todellisten elämäntaitojen vuoro. Mikäli elämäntaitoja ei ole, aletaan helposti siirtyä rakkaudesta vihaan, näin karrikoiden sanottuna. Joka epäonnistuminen suhteessa vie suhdetta hivenen matkaa negatiivisen puolelle ja sieltä on yhä vaikeampi päästä pois positiiviseen ellei ole tietoinen itsestään ja vuorovaikutuskuvioista. Sitten ihmetellään, että minne se rakkaus oikein hävisi ja aletaan etääntyä hiljalleen toisistaan, mikään ei oikein toimi enää kuten ennen, eikä rakkauskaan kukoista. On vaikeaa puhua asioista toiselle, eikä toinen usein edes kuuntele mitä sanon, tunteiden ilmaisusta puhumattakaan. Siirrytään helpolla rakkaudesta, välinpitämätömyyteen tai jopa vihan puolelle. Joka tapauksessa aletaan pidättää ilmaisuja sekä asia- että tunnepuolella ja näin etäännytään yhä kauemmaksi toisistaan. Seuraavaksi aletaankin miettiä, että olisko viisainta erota ja etsiä "parempi" kumppani, joka tekisi minut onnelliseksi.

Tässä vaiheessa olisi viimeistään hyvä herätä todellisuuteen ja pysähtyä miettimään asioita vähän syvemmin. Tähän asti haettiin syytä toisesta ja ihmeteltiin toisen omituisia suhtautumis- ja käyttätymistapoja. Nyt olis syytä alkaa ihmetellä ja tutkia omia käyttäytymis- ja suhtautumistapojaan eli siis katsoa peiliin. Tämä on usealle se vaikein vaihe, koska omaa perhekultturia ei osata helposti kyseenalaistaa vaan pidetään ainoana oikeana. Kahden perhekulttuurin yhteensovittamiseksi tarvitaan oman ja toisen taustan tutkimista tiedostamista, onnistuu hyvin perheterpeutin kanssa yhteistyössä. Uusi yhteinen perhekulttuuri perustuu kompromissien ja sopimusten tekemiseen, toinen toistaan kunnioittaen. Molempien pitää kyetä sitoutumaan näihin sopimuksiin mielihyvin. Sopimuksissa pysyminen tulee tarkistaa aika ajoin sillä meillä ihmisillä on taipumusta kurittomuuteen ellei ole positiivinen kontrolli käytössä.

Kannattaa siirtyä toisen syyttämisestä eli sinä-viesteistä, oman itsen tutkimiseen ja opetella ilmaisemaan omat tunteensa ja tarpeensa avoimesti. Jos avoimuus pelottaa tai ei tunnu hyvältä, tulee tutkia mikä sitä minussa estää. Pitäisi voida kertoa toiselle, että tämä asia herättää minussa tällaisia tunteita... Kun ihminen kertoo itsestään, on toisenkin se helpompaa ottaa vastaan kuin se, että sinä olet sellainen ja sellainen... silloin nousee vastarinta, eikä keskustelu johda hyvään lopputulokseen vaan taiseteluun, jossa useimmiten molemmat häviävät. Omien ja toisen tunteiden kohtaamisessa ja ilmaisussa voi olla perheterapeutin apu tarpeen. Molemmat voivat suhteessa tutkia itseään toisen kautta, mitä milloinkin herää tunnepuolella tai ajatuksissa. Tässä on se kehittymispaikka ihmisellä parisuhteessa, mahdollisuus kehittyä. Oikeastaan se on juuri sitä varten terpianäkökulmasta katsottuna. Ihana mahdollisus - käyttäkää se siihen!

Parisuhde on hyvä paikka opetella vuorovaikutus-, yhteistyö-, erimielisyys-, sopimistaitoja ym.
Kun parisuhteeseen mennään, olisi hyvä samalla sitoutua tähän itsensä ja suhteen kehittämistehtävään. Tämän merkistys korostuu vielä lisää kun perheeseen syntyy lapsia. Mallioppiminen kun on paras oppimismuoto ja hyvät elämäntaidot tulee sitten kotoa lapselle mukaan ja elämä on kenties hiukan helpompaa. Myös lapsesta pitäisi laatia tuloskuva, millaisena hänet haluan maailmalle lähettää, millä eväillä.

Käyttäkäämme siis järkeä kun se on kerran meille annettu!

Rakkaudella ihmiseen-ProViva/ Seija Haipus

keskiviikko 30. maaliskuuta 2011

PROVIVA-rakkaudesta ihmiseen: HYPNOOSI

PROVIVA-rakkaudesta ihmiseen: HYPNOOSI: "Hypnoosi on ikivanha hoitomuoto, joka kuuluu psykologian ja lääketieteen piiriin. Se ei siis ole ns. vaihtoehtohoito.Hypnoosissa on kyse syv..."

HYPNOOSI

Hypnoosi on ikivanha hoitomuoto, joka kuuluu psykologian ja lääketieteen piiriin. Se ei siis ole ns. vaihtoehtohoito.
Hypnoosissa on kyse syvärentoutuneesta tilasta, jossa ihminen on lähempänä omaa itseään, omia tunteitaan ja ruumiillista minuutta kuin milloinkaan valveilla ollessaan.

Ihmisen tietoinen eli rationaalinen minä on sivussa, jolloin hypnoterapeutti voi ohjata hypnotisoitavan sisäisiä elämystapahtumia, mielikuvia. Toisin sanoen, kontrolli ja vastustus on poissa ja ihminen kykenee ottamaan vastaan suggestiota eli mielikuvia suoraan alitajuntaansa. josta ne sitten vaikuttavat automaattisesti sen jälkeen myös valveilla, ilman että tarvitseee edes ajatella.

Saavutetaan ns. hypnoottinen transsi, jossa ihminen vetäytyy omaan alentuneeseen tajunnantilaansa eli alitajunnan puolelle.
Hypnoottinen transsi on hyvänolon tila, jossa ihminen tuntee olevansa OMA ITSENSÄ ja voi vapautua niistä mielen taakoista ,jotka ovat häntä vaivanneet tiedostamatta ja tiedostaenkin.

Ihminen joka on keksittynyt omiin oireisiinsa, kipuihinsa, vaikeuksiinsa, on kuin itsehypnoosissa jatkuvasti. Hän pyörittää samaa nauhaa koko ajan, pakonomaisesesti ja intohimoisesti, eikä osaa/kykene/halua luopua siitä. Sairastamisessa on tietoista tai tiedostamatonta valittua kärsimystä.

Hypnoterapia on parantavaa keskittymisharjoittelua. Sen aikana on helppo viitata sisäisiin motiivehin ilman, että ihmisessä herää vastustusta tai ärtymystä. Usein kognitiivinen työskentely pelkästään koetaan raskaana ja ahdistavana, joten välillä on hyvä antaa hoidettavalle hypnoosi rauhoittamaan ja voimia antamaan.

Hypnoottisessa transsissa sanottu asia menee syvemmälle, kun tietoinen vastustus on pois ja tuolloin ihminen on alttiimpi sanomalle. Vastustavat voimat ovat enemmän tajunnantilaan littyviä. Hypnoosissa puhumme suoraan tiedostamattomalle osalle, joka haluaa parantua ja työskennellä oman itsenä eteen ja hyväksi. Ohitamme ne voimat, jotka pyrkivät jatkamaan kärsimystilaa.

Hypnoosi on täysin turvallinen väline ammattilaisen käsissä, joten siihen voi turvallisin mielin tulla hoidettavaksi. Ihmisen oma alitajunta tekee työn, jota hypnoterpautti ohjaa.

Hypnoosia voi käyttää hyvin monenlaisiiin vaivoihin mm. : jännittäminen, pelot, fobiat, paniikkihäiriöt, masennus, ahdistus, psykosomaattiset sairaudet, kiputilat, unettomuus, seksuaaliongelmat, tupakka-,alkoholi-, ruoka-, seksi-, peliriippuvuus.

Alitajunna viisaus ja voima on rajaton ja ehtymätön lähde.

Tervetuloa hypnoterapiaan!

Seija Haipus

tiistai 8. maaliskuuta 2011

PROVIVA-rakkaudesta ihmiseen: Naistenpäivänä naisen ja miehen rooleista pohdinta...

PROVIVA-rakkaudesta ihmiseen: Naistenpäivänä naisen ja miehen rooleista pohdinta...: "Aurinko paistaa jo aika kirkkaasti ja sehän saa hormoonitoiminnan käyntiin ja ihmiset virkoamaan talvihorroksestaan, niin myös minut.Näin Na..."

Naistenpäivänä naisen ja miehen rooleista pohdintaa

Aurinko paistaa jo aika kirkkaasti ja sehän saa hormoonitoiminnan käyntiin ja ihmiset virkoamaan talvihorroksestaan, niin myös minut.
Näin Naistenpäivänä johtui mieleeni tämä naisen ja miehen roolierot. Nyt siis voisi ajatella, että tänään me naiset saamme olla ylpeitä ja onnellisia kun olemme syntyneet naisiksi. Mutta kuinka moni meistä ihan todella uskaltaa/kykenee olemaan täysillä nainen ja jopa nauttimaan siitä? Rohkenen epäillä ettei se ole kovinkaan monelle tavattoman helppoa.
Puhun tietysti osin itsestäni ja omista vaikeuksistani matkan varrella. Kun on sisäistänyt itseensä enemmän isäänsä kuin äitiä, niin naiseksi kasvaminen henkisellä puoella vaatii pitkän ja ahkeran työn . Olen joutunut työstämään isä- ja äitisuhdettani merkittävän pitkään ja plajon, että olen vihdoin viimein kokenut olevani nainen ja uskallan olla sitä myös aidosti ja oikeasti.
Ulkoisesti olen ollut aina hyvinkin naisellinen, ainakin muiden mielestä, mutta itse olen sitä hävennyt ja peitellyt. Sisäinen kokemus on ollut toinen. En ole halunnut olla nainen, koska se minun kokemusmaailmassani merkisti alistumista ja kärsimystä. Oli helpompaa olla isän roolissa. Ei tarvinnut alistua.
Pitkällisen työskentelyn jälkeen olen sisäistänyt asian ja osaaja uskallan nauttia naisena elämisestä täysillä. Onneksi ehdin vielä nauttia!

Entisen minun kanssa ei varmasti heikkoitsetuntoisella, heikon miehenroolin omaavaan ole ollut helppoa, koska en ole suostunut naiseksi, vaan olen taistellut paremmasta paikasta.
Nyt kun olen käsittänyt naisenroolin aivan eri tavalla, on etuoikeus olla nainen. Se ei suinkaan merkitse alistumista, eikä heikkoutta.
Naisen tulee olla nainen ja miehen mies, silloin vasta onnistuu parisuhde. Ne on luonnolliset roolit meille tässä elämässä ja sillä on syvempi merkitys ja vaikutus.

Olen havainnut monissa parisuhteissa tämän saman tyyppisen ongelman ja siinä sitten taistellaan paikasta auringossa, milloin verissä päin ja milloin mitenkin. Ja aivan turhaan koska oman pään voi jokainen selvittää.
Meidän naisten on myös tajuttava, että miehen tulee saada olla MIES. Sillä se vasta oikein mahdollistaa naisen kehittymisen naiseksi. Kehittykäämme rinta rinnan ja tukekaamme toisiamme näsissäkin pyrkimyksissämme.
Hyvää naisten ja miesten ja yhteistä elämää!!!